Aquest lloc web ha estat concebut a mode de repositori sobre l’àmbit de la comunicació política i l’opinió pública. En ell, tant els estudiants com els docents de la matèria poden trobar materials útils per treballar.

Anuncios