Activitat 1 (Pont i Bèrrrio, 2015, p. 205)

A partir de la tipologia evolutiva de les campanyes de comunicació en campanyes electorals de Pippa Norris, discutiu les diferències entre aquestes i proposeu conjuntament a clase l’evolució i un possible quart model d’acord amb els canvis de les primeres dècades del segle XXI.

Activitat 2 (Pont i Bèrrio, 2015, p. 166)

Lectura crítica dels sondejos d’opinió. Llegiu el text de Pierre Bourdieu “La opinión pública no existe”. Bourdieu, Pierre. “La opinión püblica no existe”. Voces y Culturas (núm. 10, II, setembre de 1996). Cal parar atenció en els següents conceptes, prepareu-los per discutir-los a classe. – Tothom pot tenir la mateixa opinió? Totes les opinions tenen el mateix valor? – Formulació i inducció de les respostes (confecció de les enquestes). – Les no-respostes o no-opinions. – Ethos de classe.

Activitat 3 (Pont i Bèrrio, 2015, p. 175)

Busqueu en diferents mitjans de comunicació “pseudoenquestes”. Detalleu quins són els errors i busqueu si se n’han extret dades per fer-ne informacions.

Activitat 4 (Pont i Bèrrio, 2015, p. 218)

Escolliu un discurs polític cèlebre per la seva transcendència històrica i esbrineu qui en va ser l’speechwriter. a) Analitzeu i comenteu el discurs a classe i digueu perquè el considereu rellevant. b) Identifiqueu un polític, trieu una temàtica i proveu d’escriure un text per tal que el llegeixi en públic el líder que heu triat.

Activitat 5 (Pont i Bèrrio, 2015, p. 193)

Busqueu a Internet el denominat Daisy Spot o “anunci de la margarida” de la campanya del president Johnson l’any 1964 als Estats Units. Analitzeu l’anunci electoral i compareu-lo amb altres de més recents que apel·lin al missatge de la por.

Activitat 6 (Pont i Bèrrio, 2015, p. 218)

Escolliu un discurs polític cèlebre per la seva transcendència històrica i esbrineu qui en va ser l’speechwriter. a) Analitzeu i comenteu el discurs a classe i digueu perquè el considereu rellevant. b) Identifiqueu un polític, trieu una temàtica i proveu d’escriure un text per tal que el llegeixi en públic el líder que heu triat.

Activitat 7

Estratègies de la comunicació institucional. Anàlisi de cas: la crisi de l’èbola a Espanya (2014). A partir del visionat de diferents materials audiovisuals (roda de premsa de la ministra de Sanitat; declaracions del conseller de sanitat de la Comunitat de Madrid, roda de premsa de la vicepresidenta del Govern espanyol i declaracions del President del Govern espanyol a la sortida de la visita a l’hospital Carlos III) es treballen diferents qüestions vinculades a la comunicació institucional: relacions amb els mitjans, cessió/ocultació d’informació i tècniques de mentida inadvertida o neutralització de la informació negativa; lideratge comunicatiu, relat imposat, etc. Es pot treballar l’activitat a l’aula sobre paper o fora de l’aula a través de Ted.Ed o Movenote.

Es un tipus d’activitat que es pot reproduir per a altres situacions comunicativament delicades de l’exercici del govern català i espanyol.

Activitat 8

Estratègies de la comunicació institucional. A partir de l’exposició de diferents casos, a mode d’exemple, identificar les tècniques de cessió i ocultació d’informació per part de les institucions implicades. Compten amb exemples de diferents etapes governamentals.

Activitat 9

Campanya electoral. Es distribueix entre els estudiants, per grups, el seguiment de la campanya dels diferents partits per als comicis que es duguin a terme en paral·lel al curs (si no es dóna, cal replantejar l’activitat), i comentari a l’aula (1 o dos cops per setmana), en iniciar la sessió, sobre quines activitats de campanya (walkabout, meeting, rallie… declaracions de rivalitat, etc.) ha dut a terme cada partit (o candidat), amb quina intenció i/o resultat, i amb quina repercussió mediàtica.

Activitat 10

Escenificació. Projectar als estudiants diferents exemples visuals de l’escenificació de la política (en campanya i en govern, especialment en quant a les relacions internacionals: cimeres, pactes, visites de mandataris, manifestacions…) i demanar-los-hi que expliquin el sentit de les imatges. Durant les setmanes posteriors, es pot demanar als estudiants que en el seguiment de l’actualitat informativa, detecti i aportin a l’aula, imatges de noves escenificacions polítiques. Es compte amb un recull d’exemples significatiu: pacto de Las Azores, fotografia del tripartit amb Zapatero al balcó de la Generalitat, pacte entre CiU i PSOE per l’Estatut d’Autonomia, entrevista de Tsipras amb Merkel i Hollande, manifestació pels atemptats de Charlie Hebdo… etc.

Activitat 11

Visionat d’una selecció d’espots electorals (comicis autonòmics, estatals i europeus) per a la detecció de tipologies (atac, reforç, candidat, electorat, etc.) o recursos retòrico-argumentatius (antítesis, metàfores… binomis filosòfics, procediments d’identitat, successió causal…etc.). També es pot treballar la progressió dels espots d’un mateix partit d’acord als elements que construeix (p.ex.: CiU i la relació identitària entre partit i país).

Anuncios