Aira, T. (2008). Els Spin doctors. Com mouen els fils els assessors dels líders polítics. Barcelona: Columna Edicions.

Bourdieu, P. (2000) Cuestiones de Sociología, Istmo, España.

Lakoff, G. (2004). No pienses en un elefante. Lenguaje y debate político. Madrid: Editorial Complutense.

Norris, P. (2000). A virtuous circle? Political Communications in post-industrial democracies. Cambridge: Cambridge University Press.

Norris, P. (2004). The evolution of election campaigns: Eroding political engagement? Cambridge: Harvard University.

Anuncios